Ar semināru ”Darba tirgus visiem, izmantojot ilgāka mūža resursus” Stokholmā noslēdzas projekts “BSR SMART LIFE”; VPR seminārā iepazīstina ar esošo situāciju mūžizglītības jomā Baltijas jūras reģionā

Šī gada 31. augustā noslēdzas Vidzemes plānošanas reģiona projekts „BSR SMART LIFE". Projekta noslēguma seminārs „Darba tirgus visiem, izmantojot ilgāka mūža resursus" notika Stokholmā, Baltijas valstu padomes telpās. Tā dalībnieki bija ne tikai tādu projekta partnerorganizāciju pārstāvji kā Šauļu Tirdzniecības, rūpniecības, un amatniecības kameras, Norden International pārstāvji, bet arī Baltijas valstu padomes, Polijas vēstniecības Zviedrijā, Ziemeļu arodbiedrību, Zviedrijas Ārlietu ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Lietuvas Drošības un labklājības ministrijas, Eiropas Komisijas Zviedrijā, Ziemeļu Labklājības centra un citu nozīmīgu institūciju pārstāvji.

Semināra galvenais fokuss bija vērsts uz turpmāko sadarbību mūžizglītībā un pieaugušo izglītībā tieši nodarbinātības un darba tirgus attīstības kontekstā  Baltijas jūras valstīs.

Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Lelde Ābele un  projekta "BSR SMART LIFE" eksperte Anita Jākobsone, seminārā klātesošajiem prezentēja esošo situāciju un tendences mūžizglītības jomā Baltijas jūras reģionā. Īpaša uzmanība tika veltīta salīdzinošajai analīzei, kas tika veikta projekta ietvaros attiecībā uz situāciju mūžizglītībā un pieaugušo izglītībā Dānijā, Igaunijā,  Lietuvā, Latvijā, Polijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā.

Pētījums norāda, ka turpmākie Baltijas valstu ieguldījumi mūžizglītībā ir cieši jāsaista ar iedzīvotāju novecošanās problēmu un to ilgāku nodarbinātību, kā arī  ar jaunatnes bezdarbu un tās integrāciju darba tirgū. Pieaugušo izglītības piedāvājumi visās valstīs tikai daļēji atbilst darba tirgū pieprasītajām kompetencēm un viedās specializācijas prasībām ekonomikā. Lai augtu pieaugušo izglītības efektivitāte, ir nepieciešams uzlabot individuālo karjeras un izglītības konsultāciju kvalitāti un atbalstu individuālo mācību plānu izstrādei cilvēkresursu attīstības kontekstā uzņēmumos.

Tas tika uzsvērts arī Andreasa Edela (Andreas Edel), Maksa Planka (Max Planck) biedrības „Zinātnes attīstībai" izpildu sekretāra prezentācijā „Darba spēka novecošanās, sociālā kohēzija un līdzsvarota attīstība." Viņš akcentēja, ka mūžizglītībai, tai skaitā īpaši digitālo prasmju apguvei, ir pieaugoša loma darbspējas un dzīves kvalitātes saglabāšanā vecumā 60+.  Pensijas sliekšņa paaugstināšana visās Baltijas valstīs ir pieaugoša nepieciešamība, ko nosaka darba spēka deficīts, ko tādās valstīs kā Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija veicina arī darba spēka migrācija uz citām valstīm.

Anderss Bergstroms (Anders Bergström), Baltijas jūras reģiona stratēģijas prioritārās jomas "Izglītība" koordinators, apkopojot diskusiju darba grupās, norādīja, ka zināšanu un prasmju pārnese starp strādājošo paaudzēm un nodarbinātības formu attīstība (daļēja laika nodarbinātība, pašnodarbinātība, senioru restarts uzņēmējdarbībā) ir tikai daži no instrumentiem, kā palielināt vecākās paaudzes ilgāku nodarbinātību. Ir jāmeklē arī citi.

Lai turpinātu uzsākto darbu mūžizglītības jomā, Vidzemes plānošanas reģions izstrādās jauna starptautiska projekta pieteikumu. Projektā ir plānots veicināt pieaugušo izglītības iespēju izmantošanu cilvēkresursu attīstībā mazos un vidējos uzņēmumos, tai skaitā visa veida šķēršļu izvērtējumu, kādi zināšanu, prasmju un attieksmju attīstībā ir to darbiniekiem un darba devējiem. Projektu Latvijā plānots īstenot sadarbībā ar ieinteresētajām institūcijām, tai skaitā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, pašvaldībām, augstākās izglītības institūcijām, darba devēju organizācijām un arodbiedrībām.

Projekts "BSR SMART LIFE"  tika īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam  Seed Money fonda ietvaros.

 Papildu informācija: Lelde Ābele, projekta "BSR SMART LIFE" vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. 29266757, lelde.abele@vidzeme.lv .


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 07.09.2018
<< Jūnijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
     12
 
3456789
 
10111213141516
 
17181920212223
 
24252627282930
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk