Biedrība ”Preiļu NVO centrs” sāk projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” realizēšanu

                                                        

„Vēl nesen demokrātija nozīmēja vārda, uzskatu, pulcēšanās un preses brīvību, iedzīvotāju tiesības vēlēt, pašu pārvaldības procesu atstājot politiķu rokās. Modernu demokrātiju raksturo augsts pilsoniskās līdzdalības līmenis un attīstīta politiskā kultūra". (S.Āboltiņa)

21.gadsimtā jāattīstās jaunai, interaktīvai komunikācijai starp valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrību. Iedzīvotāju iesaistīšana dod svarīgu ieguldījumu demokrātijā, jo līdzdalība ir aktīva pilsoņu izpausme.

Iespēja līdzdarboties politikas veidošanas procesā ir ikvienam sabiedrības pārstāvim. Tomēr lielākas iespējas ietekmēt lēmumu sagatavošanas procesu ir aktīvākajiem iedzīvotājiem, tiem  sabiedrības pārstāvjiem, kuri ir apvienojušies nevalstiskajās organizācijās.

Pašvaldībai jākļūst atvērtākai pret sabiedrību un tās iniciatīvām, jāuztver tā kā līdzvērtīgs partneris ne tikai dažādu aktivitāšu īstenošanā, bet arī pašvaldībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un funkciju veikšanā. Savukārt sabiedrībai jākļūst zinošākai, gudrākai un aktīvākai, lai par tādu partneri kļūtu.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome š.g. 20. jūnija sēdē apstiprināja 75 projektu iesniegumus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „NVO fonds" apakšprogrammā „NVO darbības atbalsta programma", kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību šādās atbalsta jomās:

  1. demokrātija un līdzdalības demokrātija;
  2. cilvēktiesības, tai skaitā etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības;
  3. laba pārvaldība un atklātība;
  4. rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana;
  5. dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  6. vide un ilgtspējīga attīstība.

Apakšprogrammas projektu veidi ir mikroprojekti - projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas vietējā līmenī un makroprojekti - projekti, kurus īsteno nevalstiskās organizācijas, kas darbojas reģionālā vai nacionālā līmenī. Atklātu projektu iesniegumu konkursā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma" kopumā saņemti 206 projektu iesniegumi, no kuriem SIF padome apstiprināja 30 mikroprojektus un 45 makroprojektus. Atbalstu saņēma arī biedrības "Preiļu NVO centrs" izstrādātais makro projekts „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados" (projekta iesnieguma Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/203). Projekta ietvaros tika izstrādāta organizācijas darbības programmu 2,5 gadiem. Jūlijā tiek uzsākta 2013. gada darbības programmas īstenošana, kuras mērķis ir  pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, veicinot sadarbību ar valsts pārvaldi un paaugstinot  nevalstiskā sektora institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti. Projekta aktivitātēs tiks iesaistītas vismaz 40 nevalstiskās organizācijas no Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadiem, pašvaldību un to iestāžu pārstāvji, skolu jaunatne un citi interesenti. Projekta aktivitātes tiks īstenotas Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novados. Plānotajās teritorijās augusta mēnesī tiks organizēti projekta uzsākšanas semināri, kuros tiks sniegta informācija par projektā plānotajām aktivitātēm un  sasniedzamajiem  mērķiem.

Preiļu novadā seminārs notiks 20.augustā plkst.11.00, biedrības Preiļu NVO centrs telpās Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā, Preiļos.

Vārkavas novadā seminārs notiks 20.augustā plkst. 14.30, Vecvārkavā, Skolas ielā 5,Vārkavas novada domes telpās.

Riebiņu novadā seminārs notiks 21.augustā plkst. 11.00, Galēnu kultūrvēstures biedrības telpās Skolas ielā 11, Galēnos.

Aglonas novadā seminārs notiks 27. augustā plkst. 15.00 biedrības „Neaizmirstule" telpās Daugavpils ielā 6, Aglonā.

Līvānu novadā seminārs notiks 28. augustā plkst. 11.00  biedrības " Baltā māja" telpās, 2. stāvā, Stacijas ielā 2, Līvānos.

Laipni aicināti nevalstisko organizāciju, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti!

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.75% līdzfinansējuma nodrošina  Preiļu novada dome.

 

Projekta vadītāja Ineta Liepniece

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs".


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 23.07.2013
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk