Biedrība "Preiļu rajona partnerība" izsludina atklātu astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

                                                                               

atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Stratēģijas īstenošanai 2012. gada VIII kārtai piešķirtais finansējums ir 58648.25 LVL

 Astotā projektu iesniegšanas kārta notiks  no 2013.gada 2.janvāra  līdz 2013.gada 4.februārim darba dienās no 9.00 līdz 16.00

 Projekta iesniegumi jāiesniedz biedrības „Preiļu rajona partnerība" birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301, vai sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta  e-pasta  adresi: eps@lad.gov.lv, kur projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā.

 Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros šādās aktivitātēs un rīcībās:

 1.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes)stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

7. Rīcība. Lauku saimniecību modernizācija.

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 34119.60

Mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

Iespējamie risinājumi:

Tiks atbalstīti projekti, kuros paredzēts:

  • Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai;
  • Ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

2.aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

8. Rīcība. Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos

Rīcībai piešķirtais atbalsta apmērs LVL 24528.65

Mērķis - attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības „Preiļu rajona partnerība" darbības    teritorijā. 

Iespējamie risinājumi:

Tiks atbalstīti projekti, kuros paredzēts:

  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos,
  • infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

Vērtēšanas kritēriji, kas tiek piemēroti 7.un 8.Rīcībām    

1. Projekta atbilstība Rīcībai

2. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

3. Tiks radītas jaunas darba vietas

4. Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

5. Ilgtermiņa ieguldījums ekonomikas attīstības veicināšanā saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju.

6. Projekta idejas jauninājums teritorijā

7. Projekta ietekme uz apkārtējo vidi.

Maksimālais kopējais punktu skaits ir 14 punkti, minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai - 10.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs 7.un 8.Rīcībai

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad priekšroku dod projektam, kas tiks īstenoti tālāk no novadu un pagastu centriem:  projekta īstenošanas vieta-  novada centrs -0punkti, līdz 5km aiz novada centra - 0,5punkti, pagasta pārvaldes centrs - 1punkts, līdz 5km aiz pagasta centra - 1,5punkti, 5km un vairāk km no centriem - 2punkti.

 Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu un ar Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv  un VRG biroja telpās Kooperatīva ielā 6, 3stāvā, Preiļos, LV5301, kontaktpersona Valija Vaivode mob.22026684, e-pasta adrese: preilupartneriba @invox.lv

Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv un  VRG mājas lapā www.preilupartneriba.lv


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 28.11.2012
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk