Aktuālākie projektu konkursi

1. Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludinājis kultūras projektu konkursus.

 Līdz 25. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21. janvārim (pasta zīmogs)) Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) pieņem projektus kultūras projektu konkursos:

Iespējams iesniegt arī starpdisciplinārus projektus.

 Līdz 25. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21. janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem projektus mērķprogrammas "Kamermūzika" konkursā.

 Līdz 1. februārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 28. janvārim (pasta zīmogs)) VKKF pieņem projektus mērķprogrammu konkursos:

Projektu konkursos projekta pieteikumus var iesniegt fiziskas personas vai juridiskas personas, kas atbilst konkursu nolikuma prasībām.

Sīkāku informāciju par projektu konkursiem un pieteikuma veidlapas var atrast VKKF mājas lapā internetā (www.vkkf.lv) vai saņemt VKKF birojā Rīgā, Vīlandes ielā 3 (3. stāvā), tālrunis 67503177, fakss 67503897, e-pasts kkf@kkf.lv

 2. Ziemeļvalstu ministru padome izsludina projektu konkursu 2013. gadam piecās Nordplus apakšprogrammās.

 Apakšprogrammas: Jauniešu izglītība, Pieaugušo izglītība, Augstākās izglītība, Horizontālā un Ziemeļvalstu valodas.

Projektiem, tāpat kā līdz šim, projektu aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu, un kas atbilst kā visas programmas, tā arī apakšprogrammas  mērķiem. Ar mērķiem varat iepazīties VIAA mājaslapā (angļu valodā).

Kopējais programmas budžets 2013. gadam ir 9 miljoni eiro.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 1. marts.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski, izmantojot jauno projektu sistēmu ESPRESSO, kas atrodama Nordplus oficiālajā mājas lapā internetā www.nordplusonline.org, un kas projektu iesniedzējiem būs pieejama no 2013. gada 14. janvāra.

Vairāk informācijas par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem Nordplus rokasgrāmatā, kas atrodama konkursa mājas lapā sadaļā Attachments (labajā pusē ar rozā burtiem) un VIAA mājas lapas sadaļā Starpvalstu sadarbība» Par Nordplus.

VIAA 2013. gada 29. janvārī un 31. janvārī plāno rīkot informatīvos seminārus par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem. Semināru norises laiks un vieta vēl tiks precizēts.

3. Izsludināts projektu konkurss ES programmas "Progress" ietvaros.

ES programmas „Progress" ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2012/013 „PARES (PARtnerships between Employment Services) EU Flagship "Agenda for New Skills and Jobs" Europe 2020"(PARES - partnerības veidošana starp nodarbinātības dienestiem - Eiropas stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Jaunu prasmju un darbvietu programma" ietvaros).

Konkursa mērķis - jaunu sadarbības veidu veicināšana starp nodarbinātības dienestiem nacionālā un Eiropas līmenī, lai nodrošinātu kvalitatīvus un efektīvus papildus pakalpojumus.

Projektu konkurss atbalstīs partnerības kultūras veicināšanu, pārvarot tradicionālās barjeras un aizspriedumus attiecībā uz nodarbinātības dienestu dažādām lomām. Tiks atbalstīti sadarbības projekti, ar vismaz 2 dažāda veida partneru iesaisti no publiskā, privātā un trešā sektora nodarbinātības pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. izglītības un apmācību pakalpojumu sniedzēji, NVO, sociālie dienesti u.c., lai sadarbojoties izmantotu katra pakalpojumu sniedzēja stiprākās puses un ekspertīzi. Partneri var būt no vienas valsts, pārnacionālā dimensija nav projekta pieteikšanas priekšnosacījums.

Detalizētā informācija par PARES iniciatīvu atrodama Interneta vietnē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=991&langId=en

Projektiem jāsasniedz 2 tehniskie mērķi:

Kopīgi izveidot specifiskos nodarbinātības pakalpojumus un nodrošināt to sniegšanu klientiem.

Nodrošināt analītiskos un metodoloģiskos konstatējumus (gūtās mācības), kas pamatojas uz projekta aktivitātēm un to novērtēšanas.

Mērķa grupas:

- ilglaicīgie bezdarbnieki
- mazkvalificētie darbinieki
- jaunieši
- darbinieku samazināšanas rezultātā atlaistie darbinieki

Citas attiecināmas mērķa grupas:

- sievietes, kas vienas pašas audzina bērnu/s,
- migranti un etniskās grupas, kurām nepieciešams integrēties darba tirgū.

Projekta finansējums un ilgums:

ES kopējais maksimāli pieejamais finansējums konkursam ir 1 500 000 EUR. Maksimālais projektu skaits, ko paredzēts finansēt, ir 5. Maksimālais ES finansējums ne vairāk kā 80% no kopējām projekta attiecināmām izmaksām. Pieteicēji nodrošina 20% līdzfinansējumu (publiskais vai privātais sektors).

Projekta ilgums - 18 mēneši. Projekta uzsākšana paredzama pēc Granta līguma parakstīšanas (6 mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas)

Organizācijas, kas var pieteikties konkursā:
Oficiāli reģistrētas juridiskas organizācijas:

- publiskā, privātā vai trešā sektora organizācijas, kuru misija ir nodrošināt nodarbinātības pakalpojumus darba meklētājiem vai personām, kas vēlas pārkvalificēties.
- izglītības iestādes, NVO, sociālie dienesti u.c.

Projekta darbībās jāiesaista vismaz 2 veidu partneri.

Pieteikšanās termiņš - 2013. gada 1. marts.

Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski, aizpildot on-line pieteikuma formu "SWIM" sistēmā internetā, kā arī jāiesniedz izdrukāti un parakstīti pieteikumi (2 kopijas un 1 oriģināls) ar pavaddokumentiem uz adresi:

European Commission
Employment, Social Affairs and Inclusion DG
Unit C4-Employment Services, EURES - Call for proposals VP/2012/013
Archives-Courier service J27 0/115
B-1049 Brussels (Belgium)

Jautājumus var sūtīt uz e-pastu: empl-vp-2012-013@ec.europa.eu

Projektu pieteikuma forma, Finanšu rokasgrāmata un cita veida informācija par projektu konkursu pieejama oficiālajā ES programmas Progress mājas lapā.

4. SIF konsultācija par „NVO fonda" programmu.

Latgales RSIC sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) š.g. 16.janvārī Daugavpilī, Dobeles ielā 30, un 17.janvārī Balvos (Baltu Tālākizglītības centra telpās) rīko konsultācijas ar mērķi uzlbot potenciālo projektu kvalitāti.

Interesentiem noteikti jāpiesakās iepriekš Sabiedrības integrācijas fondā!!

 5. VIAA seminārs par Mūžizglītības programmu

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības attīstības aģentūtu š.g. 16.jaunvārī Daugavpilī (Dobeles ielā 30 plkst.: 11.00).

rīko reģionālu semināru par „Mūžizglītības programmu" (Comenius, Leonardo da Vinci, Grudtvig apakšprogrammām).

Semināru vadīs VIAA darbinieki.

Semināra darba kārtība tiks izsūtīta nākamnedēļ.

Visus interesentus aicinu pieteikties līdz 15.01.13.ieskaitot uz tālruni: 65423801 vai e-pastu: rsic@latgale.lv

Pēc semināra būs iespējamas konsultācijas.


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 07.01.2013
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk