Projektu konkurss programmā "Jaunatne darbībā"

Jaunatne darbībā" - ir Eiropas Savienības programma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem un ir balstīta uz neformālo izglītību.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 30.08.2013

Pēc pieredzes pie kaimiņiem Lietuvā

                                                                  

Divdesmit  dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji  atgriezās no divu dienu brauciena Lietuvā, kur tika iepazīta Zarasai, Utenas un Trakai nevalstisko organizāciju pieredze NVO darba organizēšanā, lēmumu pieņemšanas procesos un sadarbības attīstībā ar pašvaldību.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 18.08.2013

Biedrība ”Preiļu NVO centrs” sāk projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” realizēšanu

                                                        

„Vēl nesen demokrātija nozīmēja vārda, uzskatu, pulcēšanās un preses brīvību, iedzīvotāju tiesības vēlēt, pašu pārvaldības procesu atstājot politiķu rokās. Modernu demokrātiju raksturo augsts pilsoniskās līdzdalības līmenis un attīstīta politiskā kultūra". (S.Āboltiņa)

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 23.07.2013

NVO skaita izmaiņas Latvijā 2013. gadā

eLPA veica informācijas aplūkošanu par NVO skaitu Latvijā. Salīdzinot datus par šī gada 4. janvāri un 4. jūliju, secināms, ka:

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 09.07.2013

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds atsāk projektu pieteikumu pieņemšanu programmā „Atbalsts kopienu centriem”!

Kas var saņemt atbalstu? Atbalstu var saņemt biedrības vai nodibinājumi , kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 18.06.2013

Jauniešu nodarbinātības projekta konference Daugavpilī

Daugavpils novada pašvaldība ir saņēmusi projekta „EmploYouth: Sustainable network of cities and regions tackling youth unemployment" apstiprinājumu, kurā aicinām piedalīties arī citas Latgales pašvaldības.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 28.05.2013

Līvānos nodibina „Viduslatgales pārnovadu fondu”

Ceturtdien, 16. maijā, Līvānos, Latgales mākslas un amatniecības centra telpās sirsnīgā atmosfērā tika nodibināts Viduslatgales pārnovadu fonds, ar mērķi sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, izkopt ziedošanas tradīcijas un finansiāli atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvas kurš, domājams, ar laiku pievienosies arī Kopienu fondu kustībai. Fonda dibināšanas sapulcē piedalījās Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, kā arī Borisa un Ināras Teterevu fonda valdes loceklis Mareks Indriksons.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 17.05.2013

Biedrība "Sabiedriskais centrs "Līči" organizē semināru "Boulderings Latvijā un pasaulē"

Semināra norises viieta: Preiļu novads, Līču kultūras nams

Semināra norises laiks: 16. maijs no plkst. 11.00 līdz 15.00

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 14.05.2013

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” sadarbībā ar Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu domēm organizē mazo grantu projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”

Aicinām Aglonas, Līvānu, Preiļu un Vārkavas novadu iedzīvotājus pieteikties projektu konkursam

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 07.05.2013

Grūtākais biedrības Preiļu NVO centrs realizētajā projektā jau aiz muguras.

                                               

Ar interaktīvām prezentācijām noslēdzās ESF projekta „Biedrības „Preiļu NVO centrs" dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana (Līgums Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/197/100) 80 stundu mācībasES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana, akcentējot starptautiskos un pārrobežu sadarbības projektus", kuras vadīja eksperte/konsultante Irīna Kulitāne.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 29.04.2013

Biedrība „Preiļu rajona partnerība” izsludina atklātu devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

                                                                                      

 

pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". 

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 12.04.2013

Projektu konkurss "Latvijas sakrālais mantojums"

Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI) jau otro reizi izsludina projektu konkursu „Latvijas sakrālais mantojums". Šī konkursa ietvaros tiks atlasīti un finansēti projekti, kuru rezultāts ļaus saglabāt un atjaunot reliģisko draudžu kultūras un vēstures pieminekļus. 

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 09.04.2013

Projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” dalībnieki iepazīst Latviešu tautas tradīcijas un amatniekus

                                                                                        

Biedrības "Baltā māja" ieviestā    Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā." (Granta līguma Nr. IF/2011/1.a./22) ietvaros tā dalībnieki Latgales reģionā piecās  darbības vietās- Ludzā, Rēzeknē, Preiļos,  Līvānos un Daugavpils novada Visķu pagastā, integrācijas kursa ietvaros labāk iepazīst Latviju, tās vēsturi un tradīcijas.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 02.04.2013

E - prasmju nedēļa Latvijā 18. - 24. marts

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 18.03.2013

Biedrība "Preiļu NVO centrs" rīko biedru kopsapulci

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 14.03.2013

"Daugavpils universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts" rīko semināru „Sociālo mēdiju nozīme uzņēmuma izaugsmē”

Seminārs norises vieta: Preiļu Biznesa inkubators, Kooperatīva iela 6, Preiļi

Semināra norises laiks: 2013. gada 21. marts plkst. 10.00 - 16.00

 

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 11.03.2013

Izsludināts LIFE+ 2013.gada projektu pieteikumu uzsaukums

Š.g. 19.februārī Eiropas Komisijas (EK) mājas lapā http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm tika publicēts aicinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs un Horvātijā reģistrētām struktūrām iesniegt priekšlikumus LIFE+ 2013.gada atlases kārtā.

EK uzaicinājumā 2013.gadam ir ietvertas sekojošas tēmas:

 1. LIFE+ daba un bioloģiskā daudzveidība,
 2. LIFE+ vides politika un pārvaldība,
 3. LIFE+ informācija un komunikācija.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 06.03.2013

„Ekselence NVO vadībā” Apmācību cikls 2013. gada marts – jūnijs

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 19.02.2013

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem

Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. 2013.gadā izvirzītais programmas specifiskais mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt viņu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 19.02.2013

Nevalstiskā sektora pārstāvji mācās

                                                                 

Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 12.02.2013
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >> 
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk