Projekta “Ar cieņu par pārtiku” Uzaicinājums iesniegt projektu pieteikumus sabiedrības izpratnes veicināšanai par pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās

Biedrība "Zaļā brīvība" izsludina "Ar cieņu par pārtiku" granta projektu konkursu aktivitāšu īstenošanai ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās. Projektu konkursā aicinām pieteikties Latvijas Republikā reģistrētas sabiedriskās (nevalstiskas) organizācijas - biedrības vai nodibinājumus. Viens projekts var saņemt līdz 3000 EUR.

PAMATOJUMS

Pārtikas atkritumu mazināšanas tematikai pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un tā ir nonākusi politiskās, zinātniskās, pilsoniskās darba kārtības izskatāmo jautājumu sarakstos, kā arī ziņu virsrakstos daudzviet pasaulē, arī Latvijā. Eiropas Savienībā mājsaimniecības saražo lielāko pārtikas atkritumu daudzumu - 53 % - visā pārtikas ķēdē. Pārtikas atkritumi rada dažādas vides, sociālās un ekonomiskās problēmas, turklāt šīs problēmas rodas ne tikai valstīs, kurās atkritumi tiek ražoti, bet arī citviet pasaulē. Tieši tādēļ globāla pieeja pārtikas atkritumu jautājumam ir svarīga, jo tā palīdz veicināt sabiedrības izpratni par šīs problēmas apjomu un tās risināšanas neatliekamību. 

Projektu "Ar cieņu par pārtiku" īstenojam no 2017. gada līdz 2020. gadam ar Eiropas Komisijas Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas programmas (Development Education and Awareness Raising - DEAR) atbalstu. DEAR ir programma, kas veicina Eiropas sabiedrības izpratni, prasmes un kritisko līdzdalību attīstības un ar to saistītu jautājumu risināšanā. DEAR programmas projekti sniedz Eiropas sabiedrībai iespēju savā ikdienas dzīvē dot pozitīvu ieguldījumu pasaules attīstībā. 

Projektu "Ar cieņu par pārtiku" īstenojam ar mērķi pilnveidot sabiedrības izpratni par to, kā pārtikas izmešana atkritumos ir saistīta ar ilgtspējīgas attīstības ekoloģiskajiem un sociālajiem jautājumiem, un pilnveidot sabiedrības prasmes samazināt pārtikas atkritumus savā ikdienas patēriņā mājsaimniecībās. Mums kā patērētājiem ir liela ietekme, ja pārtikas produktus iepērkam samērīgi, tos pareizi uzglabājam un atbildīgi izmantojam.  Arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir būtiska loma izpratnes veicināšanā un patērētāju uzvedības paradumu mainīšanā, lai, samazinot pārtikas atkritumus, mazinātu arī to ietekmi uz sociālo un vides jomu vietējā un globālā mērogā.

 Projekts tiešā veidā ir saistīts ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, īpaši ar: 

  • 2. mērķi "Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību",  
  • 12. mērķi "Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus", 
  • 13. mērķi "Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi". 

Projekta iedvesmas avoti ir arī cirkulārā jeb aprites ekonomika, sociālā un solidaritātes ekonomika, zero waste jeb bezatkritumu pieeja un globālo partnerību labās prakses piemēri.  

Galvenā mērķa grupa, uz ko finansējuma saņēmējiem būtu jāorientējas, ir pilsētu mājsaimniecības, kur tiek saražots lielākais pārtikas atkritumu apjoms. Ceram pievērst arī uzņēmēju un likumdevēju uzmanību un paātrināt ar ilgtspējīgu patēriņu un globālo izglītību saistītos likumdošanas procesus Latvijā.

Sīkāka informācija


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 21.06.2019
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk