Šā gada 28. augustā starp biedrību „Preiļu NVO centrs” un Sabiedrības integrācijas fondu tika noslēgts līgums par Eiropas Sociālā Fonda projekta ”Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu

   

Šā gada 28. augustā starp biedrību „Preiļu NVO centrs" un Sabiedrības integrācijas fondu tika noslēgts līgums par Eiropas Sociālā Fonda projekta "Biedrības „Preiļu NVO centrs" dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" īstenošanu.

Projekta mērķis ir biedrības „Preiļu NVO centrs" dalīborganizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos novadā, reģionā, valstī un Eiropas Savienībā. Projekts tiks īstenots no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 30. jūnijam.

Nevalstiskās organizācijas Preiļu novadā darbojas savu biedru interesēs, un biedri tajās ir apvienojušies, balstoties uz kopīgiem mērķiem un uzdevumiem. NVO pāstāvji izprot, ka, apvienojušies organizācijās ar vienādām vajadzībām un problēmām, var ietekmēt konkrētai sociālai grupai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu, ka ir iespējams dialogs un enerģiskas, tiešas un mērķiecīgas iedzīvotāju līdzdalības rezultātā iespējams atrast sabiedrībai  un valstij labāko risinājumu.

Arī pašvaldībai būtu ļoti būtiska aktīva sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā. Reizēm tiek pieņemti lēmumi, izdiskutējot ļoti šaurā iedzīvotāju vai pat kolēģu starpā, jo nav izveidojusies stabila sadarbība ar iedzīvotājiem un novada NVO.

Iesaistot šajā procesā sabiedrības pārstāvjus, valsts gūtu papildu informācijas avotu, jo NVO  spēj dziļāk ieskatīties problēmās un sniegt informāciju par sabiedrības attieksmi konkētos jautājumos , var piedāvāt dažādus problēmu risinājumus.

Tomēr, aptaujājot 30 nevalstiskās organizācijas, tika noskaidrots, ka interešu aizstāvības un lēmumu pieņemšanas jomā ir iesaistījušās tikai 6% Preiļu novada nevalstiskās organizācijas, jo, kā atzīst paši NVO biedri, lai organizācijas iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesā, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem trūkst zināšanu, kā to darīt labāk, ar ko runāt, kā runāt, kā pārliecināt, diskutēt, joprojām ir problēmas IT jomā, nav iepazīta citu NVO pieredze.

Projekta ietvaros plānotas 72 stundu mācības 20 dažādu nevalstisko organizāciju 20 pārstāvjiem, aptverot 5 pašvaldību teritorijas Latgales reģionā, kurās mērķa grupa iegūs zināšanas un praktiskās iemaņas prezentāciju veidošanā un vadīšanā, izmantojot video analīzi, pilnveidos savas pārliecināšanas un argumentācijas tehnikas, iegūs zināšanas stresa vadīšanā, zināšanas juridiskos un politiskos jautājumos un jaunas zināšanas IT jomā.

Mācību rezultātā mērķa grupai uzlabosies zināšanas par demokrātijas pamatprincipiem, tā labāk orientēsies aktuālajos politiskajos notikumos, izpratīs dažādu institūciju un amatu lomu, tiesības un ierobežojumus, iepazīsies ar citu organizāciju pieredzi politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, kas nākotnē sekmēs politiskā dialoga veidošanos, kā arī nevalstiskā sektora iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos pašvaldībās, nākotnē iespējams arī reģionā, valstī un ES.

93% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Biedrības „Preiļu NVO centrs" direktore Ineta Liepniece

„Šī preses relīze ir veidota ar Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par preses relīzes  saturu atbild biedrība „Preiļu NVO centrs"".

 Ieguldījums Tavā nākotnē


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 20.09.2010
<< Jūnijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
     12
 
3456789
 
10111213141516
 
17181920212223
 
24252627282930
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk