LKIF NVO fonda programmas ietvaros spēcinās pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību

                                                        

Latvijas Kopienu iniciatīvas fonds (LKIF)  jūnijā ir sācis īstenot NVO darbības stiprināšanas projektu, kas orientēts uz vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Šim mērķim no Sabiedrības integrācijas fonda konkursa kārtībā saņemts valsts finansējums 8167 eiro apmērā.

Projekta "Spēks un rūpes: izaugsmei un atbalstam" mērķis ir uzlabot kopienu iniciatīvas atbalstošu NVO savstarpēju informētību  un sadarbību. Tāpat paredzēti pasākumi NVO personāla izglītošanai, lai novērstu izdegšanas riskus un attīstītu prasmi risināt konfliktus.

Jau jūlijā Latvijas reģionu NVO centru un kopienu fondu darbinieki Rīgā tiksies sociālpsiholoģiskajā treniņā "Kā neizdegt, rūpējoties par citiem?". Treniņu vadīs grupu un individuālā psihoterapeite Aija Apele, kas ir arī psihosociālās rehabilitācijas projekta autore un īstenotāja nevalstiskajā sektorā.

Vasarā plānota NVO darbinieku savstarpējā stažēšanās. Tās nolūks ir profesionāli pilnveidoties un savstarpēji apgūt labo praksi vietējo iedzīvotāju vajadzību izpētē un formulēšanā, risinājumu izstrādē, kā arī tehniskos jautājumos: piešķīrumu programmu izstrādē, sadarbībā ar ziedotājiem, piešķīrumu administrēšanā, kopienas iedzīvotāju izglītošanā.

25.-26.jūlijā LKIF valdes priekšsēdētāja Inese Valdheima dosies uz Talsiem un Kuldīgu, lai kopā ar biedrības "Kurzemes NVO atbalsta centrs" vadītāju Inesi Siliņu pārrunātu iespējamo sadarbību un tiktos ar mazajām un specializētajām lauku un mazpilsētu NVO. 

12.- 13. augustā LKIF pārstāvji viesosies Valmieras novada fondā, kur pēc tā valdes priekšsēdētāja Anša Bērziņa aicinājuma piedalīsies arī projektu vērtēšanā. Valmieras novada fonds 2016. gadā sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludinājis projektu konkursus Vidzemes mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām "Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē 2016", "Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei" un "Starpkultūru dialogs Vidzemē 2016".

Savukārt 19.-20. augustā visu četru Latvijas reģionu NVO centru un fondu darbinieki dosies uz Preiļiem, lai iepazītos ar biedrības „Preiļu NVO centrs" darbu un vietējām organizācijām. Centra direktore Ineta Liepniece plāno organizēt arī tikšanās ar dalīborganizācijām - Preiļos aktīvi darbojas jauniešu organizācijas "PAKAC" un "Jaunie spārni", "Pensionāru biedrība", "Invalīdu biedrība", pagastos ir aktīvi "Sabiedriskie centri", skolās ir izveidotas skolu atbalsta biedrības "Savai skolai", "Manai skolai". Vēlāk preilēnieši dosies atbildes vizītē uz Zemgales NVO centru Jelgavā.

Rudenī paredzētas LKIF darbinieku un lektoru vizītes tajos Latvijas novados, kuros nav izveidoti novadu fondi un nav ieviesta kopienu filantropija: Ventspils, Madonas, Salacgrīvas un Krāslavas novados. Vizītes plānotas kā tikšanās ar novada NVO aktīvistiem un pašvaldības darbiniekiem vietējo iedzīvotāju vajadzību noskaidrošanas formātā "Kafija ar politiķiem", ko Latvija ieviesa NVO "Next" 2009. gadā. "Kafija ar politiķiem" ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt iedzīvotāju un lēmumu pieņēmēju savstarpējo dialogu. „Kafija ar politiķiem" ir Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras mērķis ir pārdomātā un patīkamā vidē abām iesaistītajām pusēm dot iespēju satikties, iepazīties un pārrunāt aktuālus jautājumus. LKIF šajā gadījumā uzņemsies vidutāja lomu, jo LKIF darbības prioritāte ir izglītot nevalstiskās organizācijas, lai vairotu to kapacitāti un stimulētu motivāciju apgūt zināšanas un prasmes projektu sagatavošanā, vietējo sadarbības tīklu veidošanā un pozitīvās darbības pieredzes izplatīšanā.

Projekta noslēgumā 20.oktobrī Rīgā Eiropas Savienības mājā notiks visu iesaistīto diskusija par kopienu filantropijas iespējām un attīstību Latvijā.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds darbojas kopš 2005.g. jūnija kā Nīderlandes sadarbības fondu Centrālajai un Austrumeiropai (NSF) un Oranje fonda darbības turpinātājs Latvijā. LKIF ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss un 10 gadu pieredze projektu ieviešanā un vadībā, tas piedalās politikas plānošanas procesos un sadarbojas ar pašvaldību iestādēm vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

LKIF darbības mērķis ir vietējās attīstības veicināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas izglītības, sociālā atbalsta, veselības veicināšanas un reemigrācijas jomās. Šiem nolūkiem LKIF piesaista līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmējiem, valsts, ES struktūrfondiem. Kopš 2005. g. LKIF ir atbalstījis 256 dažādas kopienu iniciatīvas, tostarp uz jauniešu nodarbinātību un interešu izglītību, sabiedrības integrāciju vērstus pasākumus, šiem mērķiem piesaistīti vairāk nekā viens miljons eiro.

 Anita Kehre,

Projekta vadītāja

Tālrunis 29287367

 

 


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 20.07.2016
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk