BIEDRĪBA „ĢIMEŅU ATBALSTA CENTRS „PUĶUZIRNIS” UZSĀKUSI PROJEKTA ĪSTENOŠANU

                                                                   

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"", kas dibināta 2014. gada 11. septembrī, par savas darbības pamatmērķiem ir noteikusi ģimeņu emocionālās un garīgās labsajūtas veicināšanu, lietderīga un produktīva bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas organizēšanu, darba ar jauniešiem attīstīšanu, dažādu neformālās izglītības programmu īstenošanu, kā arī sociālās rehabilitācijas pasākumu īstenošanu sekmīgai personu integrācijai sabiedrībā.

Lai sasniegtu noteiktos mērķus, Biedrība ir piedalījusies Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā trešajā atklātajā konkursā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds"apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" ietvaros, iesniedzot projektu 2014.EEZ/PP/1/MIC/074/040 „Kompleksi atbalsta pasākumi sociālās atstumtības mazināšanai jauniešiem un ģimenēm ar bērniem" sociālā sektora aktivitāšu apakšprogrammā. Lai arī projektu konkurss bija liels, no 110 iesniegtajiem projektiem Biedrības  projekts ir to 13 apstiprināto projektu vidū, kurš saņēmis programmas līdzfinansējumu EUR 19 999,99 apmērā. Š.g. 23. aprīlī valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne parakstījusi līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.

Projekta ietvaros tiek piedāvāti atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem - attīstošās nodarbības, integrējot Montesori pedagoģiju; attīstošās nodarbības ar kanisterapijas elementiem; radošās darbnīcas aušanā un keramikā; 5 dienu vides izzinošā nometne „Mazie pētnieki" dažādu vecuma grupu bērniem; apmācību kurss „Bērna emocionālā audzināšana"; nodarbību cikls „Esi zinošs un palīdzi izaugt veselam bērnam!", paredzot fizioterapeita, logopēda un pediatra teorētiskās un praktsikās nodarbības, kā arī atbalsta pasākumi jauniešiem - atbalsta grupas izveide, kuru vadīs Dr. Iur. Can., Līvānu draudzes prāvests Juris Zarāns; nodarbību cikls „ES pasaulē, pasaule MANĪ", kur, sadarbojoties vairākiem speciālistiem, tiks veicināts preventīvais darbs ar jauniešiem, iesaistot viņus dažādās sociālajās aktivitātēs; mākslas terapijas nodarbības; radošās darbnīcas aušanā un keramikā; apmācības digitālo prasmju pilnveidošanai - Corel Draw programmas apguve 80 mācību stundu apmērā.

Minēto aktivitāšu īstenošanai plānots iegādāties Montesori pedagoģijas materiālus, inventāru fizioterapeita un logopēda nodarbību īstenošanai, nometnes dalībniekiem plānots nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu, kā arī segt transporta izmaksas, kas paredzētas nometnes aktivitāšu īstenošanai. Savukārt kapacitātes stiprināšanas pasākumu ietvaros plānots nodrošināt Biedrības biedra apmācību „Bērna emocionālā audzināšana" kursā un nodarbību ciklā „Bez pēriena!", sedzot apmācības izmaksas, izveidot Biedrības mājas lapu, kā arī sagatavot informatīvu bukletu par Biedrību un atklātni, ar kuru uzrunāt katru jaundzimušā ģimeni Preiļu un Riebiņu novados. Vasarā biedriem plānots pieredzes apmaiņas brauciens.

Vairāku aktivitāšu īstenošana jau uzsākta, bet daudzu sākums plānots tuvākajā laikā - aicinām sekot informācijai un būt aktīviem aktivitāšu apmeklētājiem, jo projekta īstenošanas laiks ir vien līdz 2016. gada 14. janvārim.

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis"" valdes locekle

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis"".


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 20.05.2015
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk