Nevalstiskais sektors tiekas NVO forumā "Kā dzīvojam..."

 

Ar NVO forumu „Kā dzīvojam”, kas notika š.g. 11. novembrī Preiļu NVO centrā, noslēgušās biedrības „Preiļu NVO centrs” realizētā projekta „Preiļu NVO centra” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā” nozīmīgākās un plašāk pārstāvētās  aktivitātes.

Forumā piedalījās 60 dalībnieki no visa Latgales reģiona, kuri pārstāvēja 25 dažādas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas gan bērnu, gan sieviešu, gan pensionāru, gan cilvēku ar īpašām vajadzībām, gan arī vīriešu interešu aizstāvības jomā. Organizācijas, kas darbojas gan izglītības, gan veselības, gan sporta, gan dzīves kvalitātes un vides uzlabošanas jomā. Forumā piedalījās arī sadarbības partneri no Balvu Tālākizglītības centra un Latvijas lauku foruma.

Foruma darba kārtība tika organizēta tā, lai tā dalībnieki iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju par šobrīd notiekošo nevalstiskā sektora jomā Latvijā, reģionā un darbību novados.

Kādi tad bija foruma „Kā dzīvojam” sanākšanas iemesli un mērķi?

1.Sanākt kopā, parādīt, cik mēs visi esam stipri, gudri, darboties griboši un, ka neesam nobijušies no krīzes valstī. Šodienas cilvēki ir kļuvuši morāli stiprāki.

Viņi meklē iespēju, kā izglītoties, pilnveidoties, iegūt jaunas prasmes, informāciju. Ja nav iespēja atgriezties darba tirgū, tad realizē sevi sabiedriskajā darbā. Par to liecina fakts, ka pēdējo mēnešu laikā Preiļu rajonā ir nodibinātas 22 jaunas NVO. Kopējais nevalstisko organizāciju skaits bijušā Preiļu rajona teritorijā šobrīd ir 120.

2.Dzirdēt mūsu kolēģu redzējumu par NVO attīstības tendencēm gan Latvijā, gan reģionā.

3.Dalīties savā pieredzē, atklāt labās prakses piemērus un iegūt jaunu pieredzi, sadarbības partnerus un idejas nākotnes projektiem.

Atklājot forumu, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs uzsvēra nevalstiskā sektora ieguldījumu iedzīvotāju izglītības, interešu aizstāvības, nodarbinātības un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanā. Viņš uzsvēra turpmākas sadarbības iespējas ar aktīvām novada nevalstiskajām organizācijām, kuru darbība sekmētu novada iedzīvotāju labklājību un veicinātu novada attīstību.

Par turpmākas darbības, finansējuma piesaistes un sadarbības iespējām runāja Latvijas Lauku foruma valdes loceklis Valdis Kudiņš, bet par reālo situāciju Latgales reģionā, minot skaitļus un konkrētas paveiktas rīcības, stāstīja Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis.

Kā klājas kaimiņiem Balvu pusē ar Leader + programmas īstenošana un kādas ir pieaugušo izglītošanās iespējas, runāja Balvu Tālākizglītības centra pārstāve Biruta Kindzule un Balvu rajona partnerības administratīvā  vadītāja Vineta Zeltkalne.

Krāsains un ideju pārbagāts stāstījums sekoja no novadu nevalstiskajām organizācijām. Par savas organizācijas darbības daudzveidību stāstīja biedrības ”Aglonas novada sieviešu kluba ”Neaizmirstules”” pārstāves Inta Reča un Ineta Valaine, biedrības ”Sīļukalna Zilais lakatiņš” valdes priekšsēdētāja Anisija Putine, par KNHM fonda mazo grantu konkursiem informēja Preiļu rajona partnerība koordinatore Valija Vaivode, ar teatrālu skeču par savu skatījumu uz šodienas notikumiem uzstājās Rudzātu sabiedriskā centra pārstāvji Ramiss Aļijevs un Mārtiņš Jansons.

Bet par to, ka nevalstiska organizācija var veikt ne tikai konsultējošas  un izglītojošas organizācijas lomu, bet ir arī jaunu darba vietu  izveidotāja un nodokļu maksātāja  runāja Preiļu NVO centra direktore Ineta Liepniece.

Būtiskākās problēmas mūsdienu Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, arī Latgales reģionā, saistās ar zināšanu, prasmju un iemaņu trūkumu iedzīvotāju vidū, kā arī ar finansēm - ārzemju fondi pamet Latviju, bet vietējie finanšu avoti nav vēl attīstīti. Ir svarīgi radīt labvēlīgu finansiālu un juridisku vidi pilsoniskas sabiedrības attīstībai, nodrošinot regulāru informācijas pieejamību, stiprinot iedzīvotāju zināšanas un iemaņas par līdzdalības iespējām.

Lai gan konkrētais projekts tuvojas noslēgumam, aktīvs darbs pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā turpināsies arī turpmāk.

Aicinām nevalstiskā sektora pārstāvjus un citus interesentus sekot līdzi informācijai www.preili.lv un www.preilunvo.lv un aktīvi iesaistīties pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā Preiļu rajonā. Tikai kopā aktīvi darbojoties un izmantojot visus tos instrumentus, kurus sniedz demokrātiska valsts, mēs varam realizēt savus mērķus un idejas.

 

Projekta „Biedrības „Preiļu NVO centra” darbības

atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības

stiprināšanai Preiļu rajonā”

koordinatore                                                                                                     Ineta Liepniece


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 23.11.2009
<< Jūlijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
1234567
 
891011121314
 
15161718192021
 
22232425262728
 
293031    
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk