Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” uzsāk projekta īstenošanu Preiļu novada lauku kopienu un to līderu zināšanu un prasmju pilnveidošanai

Biedrība "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" saņēmusi atbalstu projekta "Mazajā ir lielums - kopienu izaugsmes nozīme vietējās teritorijas attīstībā" (projekta iesnieguma Nr. 23-03-AL21-A019.2206-000006) īstenošanai.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta mērķis - Preiļu novada lauku kopienu un to līderu zināšanu un prasmju pilnveidošana mērķtiecīgas kolektīvas rīcības veicināšanai.

Projekta ietvaros plānots organizēt mācības "Līderu akadēmija" (39 h) ar plašu programmu, kas ietver cilvēka un kopienu nozīmes izpratni, aktīvu kopienu un kultūrvides veidošanu, dialoga veidošanu un praktisku pieeju problēmu risināšanai, lai apzinātu novada, kopienas, arī savas personīgās un profesionālās vērtības, prasmes, talantus, attīstītu motivāciju darīt pašiem un iedvesmot citus ar radošumu un pārliecību, veidotu iekļaujošāku, saliedētāku dzīves vidi. Tāpat arī būs iespēja gūt zināšanas medijpratībā, lai  iegūtu prasmes, kā mazināt iespēju manipulēt ar sabiedrību un Google rīku izmantošanas iespējās, lai attīstītu datorprasmes efektīvai darba rezultātu sasniegšanai.

Mērķa grupa - Preiļu novada iedzīvotāju konsultatīvo padomju pārstāvji un kopienu līderi.

Projekta kopējās izmaksas 5655,92 EUR, publiskais finansējums 5090,33 EUR, ko nodrošina ELFLA, bet 10 % no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 565,59 EUR, tiks segti no Preiļu novada pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma, saskaņā ar pašvaldības Nolikumu "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem."

 

Biedrības "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" direktore Ineta Liepniece


Ievietoja Preiļu NVO centrs | Publicēts 09.02.2024
<< Jūnijs 2024 >>
P O T C P S Sv
 
     12
 
3456789
 
10111213141516
 
17181920212223
 
24252627282930
Vai NVO pietiek līdzekļu?
Pietiek
Pietrūkst.
Pietiek, bet būtu labi ja vairāk